Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Нов изискуем маржин за хеджирани позиции

В процеса на непрекъснато развитие на нашите услуги за търговия с множество класове активи, взехме решението да актуализираме маржин изискването за хеджирани позиции при един и същи финансов инструмент.

Вместо текущия нулев маржин за хедж, ще изискваме 20% от първоначално изискуемия маржин за всяка от отворените в хеджа позиции. Тази промяна ще влезе в сила между 9:00 ч. и 12:00 ч. в четвъртък (16/01/2020). Моля, разгледайте представения по-долу пример за допълнителни пояснения.

ПРИМЕР

Ако отворите дълга позиция от 1 лот върху EUR/USD с изискуем маржин от 3,33%, за да я поддържате ще трябва да разполагате с 3330 евро по вашата сметка.

Текущ сценарий:
Когато отворите къса позиция от 1 лот върху същия инструмент, изискуемият маржин автоматично спада до нула (0 евро), при което не се изисква да разполагате с определени средства, за да поддържате двете отворени позиции, докато не нарушите хеджа.

Нов сценарий:
Считано от четвъртък (16/01/2020), когато отворите къса позиция от 1 лот въху същия инструмент, изискуемият маржин до нарушаването на хеджа ще бъде 20% от изискуемите 3,33% за всяка от двете отделно отворени позиции, т.е. 20% от 3330 евро (666 евро) за дългата позиция и 20% от 3330 евро (666 евро) за късата позиция, равнявайки се общо на 1332 евро.

За преглед на промените върху всички инструменти, моля, запознайте се с актуализираните Продуктови спецификации считано от четвъртък (16/01/2020). Силно препоръчително е да следите отблизо търговските си сметки, за да се уверите, че разполагате с достатъчно средства за поддържане на отворени позиции.

Вярваме, че тази промяна би могла допълнително да защити вашите търговски сметки от потенциална прекомерна употреба на кредитното рамо, особено при екстремни ценови движения на пазарите.