Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Актуализиране на Приложения към Общите условия на ДЖЕЙ ЕФ ДИ през юни 2020 г.

Бихме искали да ви уведомим, че актуализираме следните Приложения към нашите Общи условия:

JFD Group Ltd:
  • Приложение III – Фонд за компенсиране на инвеститорите
  • Приложение IV – Уведомление за риска
  • Политика за разглеждане на жалби
JFD Overseas Ltd:
  • Уведомление за риска
  • Политика за разглеждане на жалби

По-долу ще намерите за ваша справка обобщение на по-важните промени. Въпреки че те не касаят условията за търговия, силно препоръчваме да прочетете изцяло документите. Кликнете на съответния линк, за да видите актуализираната версия.

Приложение III – Фонд за компенсиране на инвеститорите

Във връзка с последните промени в регулаторната и правна рамка, представяме обзор под формата на въпроси и отговори, с които нашите клиенти по-лесно ще възпримат информацията по този въпрос. Вижте обновената версия.

Приложение IV – Уведомление за риска

Вследствие на новопредлаганите от ДЖЕЙ ЕФ ДИ продукти (акции, инвестиционни продукти) подчертаваме специфичните рискове, свързани с всеки един финансов инструмент. Вижте обновената версия - JFD Group Ltd | JFD Overseas Ltd.

Политика за разглеждане на жалби

Целта ни е да обърнем внимание на всички ваши притеснения качествено и навреме, винаги вежливо и коректно. Обновената Политика за разглеждане на жалби предвижда по-прозрачен и пряк достъп до информация, от който нашите клиенти да се възползват. Вижте обновената версия - JFD Group Ltd | JFD Overseas Ltd.

Актуалзираните версии на Приложенията ще влязат в сила в петък (19/06/2020) и ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.