Зареждане...

Смяна на името на юридическото лице JFD Brokers Ltd

Бихме искали да ви информираме, че на 7-и декември 2018 г. името на юридическото лице JFD Brokers Ltd, регулирано от Кипърската комисия за финансов надзор, беше променено на JFD Group Ltd. Тази промяна няма да се отрази нито на съществуващите правила и условия, които регламентират взаимоотношенията ни с вас като високоценени клиенти, нито на който и да е друг аспект от фирмената структура (управление, служители, уебсайт и имейл адреси, банкови данни, телефонни номера, предлагани продукти и услуги). Въпреки това, моля имайте предвид, че съответните юридически документи (Общите условия за предоставяне на услугите ни, Политиката за защита на лични данни и прочее) ще бъдат актуализирани както следва и публикувани на уебсайта ни на 21-и декември 2018 г., за да се запознаете с тях.

След придобиването на немската банка ACON, горепосочената промяна на името на компанията е планирана следваща стъпка в плана за глобално разрастване на JFD в качеството й на група от компании, предлагащи широк спектър от финансови услуги за самостоятелна търговия, копиране на търговски стратегии, инвестиционно банкиране, управление на портфейли и инвестиционно консултиране, свързани с множество активи. Тази промяна ще ни позволи да осъществяваме дейността си по-ефективно, предоставяйки ви възможно най-добрите решения, налични на пазара – нещо, което винаги е било наш основен приоритет. Ще продължим да работим усърдно, за да направим 2019 поредната успешна година с достойни за уважение постижения!

В допълнение, бихме искали да ви уведомим, че актуализирахме Приложение 5 от Общите условия за предоставяне на услугите ни (Policy to Act in the Best Interest of the Client), увеличавайки нивото на вашата инвестиционна защита в съответствие с текущи изменения в законовата рамка. Новият документ вече е достъпен на уебсайта ни, за да го прегледате.

Пожелаваме ви успешна търговия при JFD!

Свържете се с нас

Позвънете ни

+49 (0) 69175374271

Изпратете ни имейл

support@jfdbank.com

Онлайн чат с нас
В реално време
Последвайте ни
Търгувайте отговорно
Договорите за разлика са комплексен инвестиционен продукт, който е свързан с висок риск от парични загуби, поради наличието на кредитно рамо. 70% от търговските сметки на индивидуални клиенти на JFD Group Ltd губят пари при търговията с договори за разлика. Вие трябва да прецените, дали разбирате достатъчно добре как действат договорите за разлика и дали може да си позволите да поемете високия риск от финансови загуби. Ако е необходимо, потърсете услугите на независими консултанти и се запознайте с нашето Уведомление за риска и Защита на личните данни преди отварянето на търговска сметка.

JFD e водеща Група от Компании, предлагаща финансови и инвестиционни услуги и дейности. „JFD Bank“ е бранд името и регистрирана търговска марка, притежание и използвана от JFD Group of Companies, която включва: JFD Group Ltd. (JFD Brokers Ltd.), компания с регистрационен номер HE282265, оторизирана и регулирана от кипърската Комисия за ценни книжа и фондови борси CySEC (с лицензионен номер: 150/11), JFD Overseas Ltd., оторизирана и регулирана от Комисията за финансови услуги във Вануату (с лицензионен номер 17933) и JFD Bank AG, оторизирана и регулирана от Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) и от Deutsche Bundesbank с номер на лиценз 120056.

JFD Group Ltd. оперира в съответствие с Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) и е лицензирана да предоставя инвестиционни услуги на агенция по модела на чистото посредничество при изпълнението на сделките с финансови инструменти (т.е. приемане и пренасочване на заявки, изпълнение на заявки от името на клиенти), управление на портфолио и инвестиционни съвети по отношение на прехвърлими ценни книжа, опции, срочни сделки, суапове, форуърд споразумения, финансови договори за разлика и други деривати.

Регионални ограничения: JFD Group Ltd. може да обслужва единствено клиенти, чието местожителство се намира в ЕИЗ или в държава, в която компанията притежава законово разрешение за дейността си(като Беларус, Китай, Швейцария, Турция ОАЕ и Украйна), докато JFD Overseas Ltd. може да предоставя услуги единствено на клиенти, чието пребиваване е в друга трета страна. Рестрикциите за предлагане на инвестиционни услуги се отнася за жители на САЩ, Русия и жители на други държави, чиито вътрешни разпоредби класифицират такива инвестиционни оферти като забранени.

Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.