Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Облагане на испански акции с Тобин данък

Последните изменения в испанското данъчно законодателство (по конкретно Закон 5/2020 за данъка върху финансовите трансакции) предвиждат облагане с данък, който може да касае и вас. Считано от 18/01/2021 нататък, ще начисляваме Тобин данък, когато купувате и държите за повече от ден отворени позиции върху борсовотъргувани акции на испански компании, които имат пазарна капитализация над 1 милиард евро, изчислена за декември на предходната година. Данъчната ставка е 0,2% от номиналната стойност на закупените акции.

Начисленият данък ще бъде обозначен като "Spanish FTT" в секцията с история на сметката във вашите търговски терминали. ДЖЕЙ ЕФ ДИ ще се погрижи за всички процедури по прехвърлянето на данъка към испанския данъчен орган.