Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Предстоящо делене на акциите на Nextera Energy

Уведомяваме ви, че във вторник (27/10/2020) акциите на Nextera Energy ще претърпят делене в съотношение 4:1 (за всяка акция, инвеститорите ще получат четири акции и текущата цена на акцията ще намалее четирикратно). Това корпоративно събитие ще се отрази както на борсовотъргувания инструмент, така и на еквивалентния му договор за разлика наличен за търговия в платформите на ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

В тази връзка, ще извършим всички необходими промени спрямо отворените позиции със съответните финансови инструменти. Ако имате отворени чакащи поръчки (включително нива на допустима загуба и приемлива печалба), трябва да ги затворите преди 27/10/2020. В противен случай, ние ще го направим преди отварянето на пазара на датата на деленето.

Междувременно, може да посетите секцията JFD Research, за да прочетете последните новини и анализи на финансовите пазари с ценни насоки за действие, публикувани от нашите експерти.