Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Предстоящо делистване на акцията на Tiffany & Co

В четвъртък (07/01/2021), акцията на компанията Tiffany & Co ще бъде делистната след нейното придобиване от Moet Hennessy Louis Vuitton SE, обявено на 28/12/2020.

Поради това, ако имате отворени или чакащи поръчки (включително нива на допустима загуба и приемлива печалба) в съответния договор за разлика или борсовотъргуван интрумент, трябва да ги затворите не по-късно от 06/01/2021. В противен случай, ние ще го направим по последната налична цена преди отварянето на пазара на датата на делистването.