Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Предстоящи промени в спецификациите на ДЖЕЙ ЕФ ДИ за търговия с договори за разлика върху петрол

Историческото обезценяване на фючърсите със суров петрол предизвиква екстремална волатилност на съответните пазари. Свидетели сме на още едно събитие от типа „Black Swan“ в унисон с икономическите последици от глобално разрастващата се пандемия с COVID-19.

При тези обстоятелства, решихме още повече да увеличим изискуемия маржин за следните инструменти, налични за търговия по спот цена:

СИМВОЛ ТЕКУЩ МАРЖИН НОВ МАРЖИН
Brent Crude Oil 25% 75%
WTI Crude Oil 25% 100%

Промяната ще влезе в сила в петък следобед (24/04/2020). Освен това ви уведомяваме, че WTI Crude Oil е достъпен единстено за затваряне на текущи отворени поръчки. За повече подробности, моля, прегледайте Продуктовите спецификации.

При текущите форсмажорни обстоятелства, ДЖЕЙ ЕФ ДИ запазва правото си да прекрати предлагането на договори за разлика върху петрол по всяко време отсега нататък и да затвори отворени позиции по справедлива пазарна стойност.

Трябва да следите внимателно състоянието на сметките си уверявайки се, че е налице достатъчен баланс за поддържане на всички отворени поръчки.

Ако имате въпроси, нашият екип „Обслужване на клиенти“ е готов да ви съдейства 24/5.