Зареждане...

Временни промени в часовете за търговия през март заради смяната на времето

С наближаването на редовната смяна на часовото време трябва да имате предвид, че от 10 март (смяната в САЩ) до 31 март (смяната в Европа) включително, ще бъдат налице известни промени в някои от инструментите.

В дадения период сървърният часовник на JFD ще бъде временно настроен на CET (GMT+1), което ще доведе до промени в часовете за търговия на следните инструменти:

Всички FX двойки, включително и криптовалути, ще отварят и затварят 1 час по-рано.

Всички инструменти, базирани на щатско време, ще отварят и затварят с 1 час по-рано.

Ценни метали, Germany 30 Index, France 40 Index and UK 100 Index ще отварят в неделите в 22:00 GMT с едночасова пауза между 21:00 и 22:00 GMT.

Какво да направите

В случай на нужда от допълнителна информация относно точното отваряне и затваряне на всички инструменти, предлагани от JFD в дадения период, можете да се запознаете с Contract Specifications.

Строго препоръчително е да прегледате внимателно информацията и при нужда да настроите личните си експертни системи за автоматизирана търговия, които биха могли да бъдат повлияни от временните промени. По този начин ще предотвратите всякакви нежелани и неочаквани ситуации.

<!-- [if gte mso 9]>


Свържете се с нас

Позвънете ни

+49 (0) 69175374271

Изпратете ни имейл

support@jfdbank.com

Онлайн чат с нас
В реално време
Последвайте ни
Търгувайте отговорно
Договорите за разлика са комплексен инвестиционен продукт, който е свързан с висок риск от парични загуби, поради наличието на кредитно рамо. 70% от търговските сметки на индивидуални клиенти на JFD Group Ltd губят пари при търговията с договори за разлика. Вие трябва да прецените, дали разбирате достатъчно добре как действат договорите за разлика и дали може да си позволите да поемете високия риск от финансови загуби. Ако е необходимо, потърсете услугите на независими консултанти и се запознайте с нашето Уведомление за риска и Защита на личните данни преди отварянето на търговска сметка.

JFD e водеща Група от Компании, предлагаща финансови и инвестиционни услуги и дейности. „JFD Bank“ е бранд името и регистрирана търговска марка, притежание и използвана от JFD Group of Companies, която включва: JFD Group Ltd. (JFD Brokers Ltd.), компания с регистрационен номер HE282265, оторизирана и регулирана от кипърската Комисия за ценни книжа и фондови борси CySEC (с лицензионен номер: 150/11), JFD Overseas Ltd., оторизирана и регулирана от Комисията за финансови услуги във Вануату (с лицензионен номер 17933) и JFD Bank AG, оторизирана и регулирана от Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) и от Deutsche Bundesbank с номер на лиценз 120056.

JFD Group Ltd. оперира в съответствие с Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) и е лицензирана да предоставя инвестиционни услуги на агенция по модела на чистото посредничество при изпълнението на сделките с финансови инструменти (т.е. приемане и пренасочване на заявки, изпълнение на заявки от името на клиенти), управление на портфолио и инвестиционни съвети по отношение на прехвърлими ценни книжа, опции, срочни сделки, суапове, форуърд споразумения, финансови договори за разлика и други деривати.

Регионални ограничения: JFD Group Ltd. може да обслужва единствено клиенти, чието местожителство се намира в ЕИЗ или в държава, в която компанията притежава законово разрешение за дейността си(като Беларус, Китай, Швейцария, Турция ОАЕ и Украйна), докато JFD Overseas Ltd. може да предоставя услуги единствено на клиенти, чието пребиваване е в друга трета страна. Рестрикциите за предлагане на инвестиционни услуги се отнася за жители на САЩ, Русия и жители на други държави, чиито вътрешни разпоредби класифицират такива инвестиционни оферти като забранени.

Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.