Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация
Транзакциите с JFD са лесни и сигурни

Управление на вашите средства

Депозит

Банков превод

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Unicredit Bank AG
(powered by Powercash21)
JFD Group Ltd.
DE72 2073 0030 7010 0008 01
HYVEDEMME30
UniCredit Bank AG
Schorlemerstr 26
48143 Muenster, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Без такса
Unicredit Bank AG
(powered by Powercash21)
Без такса
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Забележка:
SEPA преводи под 10.01 EUR няма да бъдат отразени по търговската сметка на клиента, поради такси, наложени от доставчика на плащания.
SWIFT преводи под 100.01 EUR няма да бъдат отразени в търговската сметка на клиента, поради такси, наложени от доставчика на плащания.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY03 0020 0195 0000 3570 2998 5206
357029985206
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY78 0020 0195 0000 3570 2998 5214
BCYPCY2N
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY78 0020 0195 0000 3570 2998 5214
357029985214
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY83 0020 0195 0000 3570 3513 4854
BCYPCY2N
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY83 0020 0195 0000 3570 3513 4854
357035134854
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY56 0020 0195 0000 3570 2998 5222
BCYPCY2N
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY56 0020 0195 0000 3570 2998 5222
357029985222
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY03 0020 0195 0000 3570 2998 5206
357029985206
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
No fees for deposits
No fees for deposits
Bank of Cyprus
Без такса
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY78 0020 0195 0000 3570 2998 5214
357029985214
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
No fees for deposits
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY83 0020 0195 0000 3570 3513 4854
357035134854
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
No fees for deposits
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD*
No fees for deposits
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD ООД

Bank of Cyprus
JFD Group Ltd.
CY56 0020 0195 0000 3570 2998 5222
357029985222
BCYPCY2N
n/a
Bank of Cyprus Group Headquarters
Nicosia
51 Stassinos Street
Strovolos
P.O. Box 21472
1599 Nicosia
Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVTUS3N XXX
Citibank NA, New York, USA
SWIFT: CITIUS33 XXX
HSBC Bank UAS NA, New York, USA
SWIFT: MRMDUS33 XXX
JPMorgan Chase Bank, NA, New York, USA
SWIFT: CHASUS33 XXX
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD

Транзакционни такси

JFD*
No fees for deposits
Bank of Cyprus
Без такса
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Банков превод със Sofort

Можете да депозирате средства бързо и надеждно, използвайки онлайн платежната система SOFORT през Моя JFD.

Валути

EUR: Евро

GBP: Британски паунд

Такси
Депозирана сума
1.8% + 0.25 EUR
1.8% + 0.22 GBP*

* Стойността зависи от текущия валутен курс на еврото към британската лира.

Забележка: Достъпно за следните държави - Германия, Австрия, Швейцария, UK, Италия, Испания, The Netherlands, Словакия, Унгария, Чешка Република.

Забележка: Банкови трансфери през SOFORT от Словакия, Унгария и Чехия ще са възможни до 31/12/2017 г.

Депозити, чиято сума не надхвърля 5000 евро или британски лири в рамките на един работен ден ще бъдат начислени своевременно по търговската ви сметка, а над 5000 – след като постъпят в съответната банкова сметка.

Примери:

1. Ако извършите два депозита от по 3500 евро в рамките на един работен ден, първият ще бъде начислен своевременно, а вторият - след като сумата постъпи по банковата сметка.

2. Ако депозирате наведнъж 7000 евро, сумата ще бъде начислена след като постъпи по банковата сметка.

Oнлайн платежни системи

Може да депозирате средства бързо и сигурно с всяка от посочените онлайн платежни системи, използвайки профила си в Моя JFD .

(Депозити чрез дебитна / кредитна карта)
Валути

EUR: Евро

USD: Щатски долар

GBP: Британски паунд

CHF: Швейцарски франк

Такси
Такса за транзакция (JFD Group LTD)
0.29 EUR
0.26 GBP
0.30 USD
0.31 CHF
Такса за транзакция (JFD Overseas LTD)
0.32 EUR
0.29 GBP
0.33 USD
0.34 CHF
Такса в проценти
1.95%
1.95%
2.95%
2.95%

Пример:

Депозирана сума
500.00
500.00
500.00
500.00
Сума след удръжки (JFD Group LTD)
489.96
489.99
484.95
484.94
Сума след удръжки (JFD Overseas LTD)
489.93
489.96
484.92
484.91

Задължителната минимална сума за единична трансакция е 5 евро/щатски долара/британски лири/швейцарски франка.

Валути

EUR: Евро

USD: Щатски долар

GBP: Британски паунд

CHF: Швейцарски франк

AED: Дирхам от Арабските Емирства

AUD: Австралийски долар

BGN: Български лев

CAD: Канадски долар

CZK: Чешка крона

DKK: Датска крона

EEK: Естонска крона

HKD: Хонгконгски долар

HRK: Хърватска куна

HUF: Унгарски форинт

ILS: Нов Израелски шекел

INR: Индийска рупия

ISK: Исландска крона

JOD: Йордански динар

JPY: Японска йена

KRW: Южнокорейски вон

LTL: Литовски литас

MAD: Марокански дирхам

MYR: Малайзийски рингит

NOK: Норвежка крона

NZD: Новозеландски долар

OMR: Омански риал

PLN: Полска злота

QAR: Катарски риал

RON: Румънска лея

RSD: Сръбски динар

SAR: Саудитски риял

SEK: Шведска крона

SGD: Сингапурски долар

SKK: Словашка крона

THB: Тайландски бахт

TND: Тунизийски динар

TRY: Турска лира

TWD: Тайвански долар

ZAR: Южноафрикански ранд

Такси
Такса за транзакция
0.29 EUR
0.32 USD
0.26 GBP
0.32 CHF
Такса в проценти
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%

Пример:

Депозирана сума
500.00
500.00
500.00
500.00
Сума след удръжки
485.21
485.18
485.24
485.18

Имайте предвид, че всяка трансакция през SKRILL ще бъде таксувана с минимум 1 евро (или равностойността му в друга валута).

Забележка: Допълнителна такса от 1% ще бъде добавена към всички преводи до Skrill от клиенти, живущи в следните държави: Албания, Аржентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларус, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Камбоджа, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Хърватска, Кипър, Чешка Република, Египет, Естония, Джорджия, Гърция, Унгария, Исландия, Индия, Индонезия, Израел, Япония, Казахстан, Кения, Република Корея, Кувайт, Латвия, Литва, Macedonia, Малайзия, Мексико, Молдова, Монтенегро, Нигерия, Оман, Пакистан, Перу, Филипини, Румъния, Руска Федерация, Саудитска Арабия, Сърбия, Сейшели, Словения, Южна Африка, Шри Ланка, Тайланд, Тунизия, Turkey, Украйна, Обединени Арабски Емирства, Уругвай, Венецуела (Боливарска Република), Виетнам, Тайван .

Задължителната минимална сума за единична трансакция е 5 евро/щатски долара/британски лири/швейцарски франка.

Валути

EUR: Евро

USD: Щатски долар

GBP: Британски паунд

CHF: Швейцарски франк

AED: Дирхам от Арабските Емирства

AUD: Австралийски долар

BGN: Български лев

CAD: Канадски долар

DKK: Датска крона

HUF: Унгарски форинт

INR: Индийска рупия

JPY: Японска йена

MAD: Марокански дирхам

MYR: Малайзийски рингит

NOK: Норвежка крона

PLN: Полска злота

RON: Румънска лея

SEK: Шведска крона

SGD: Сингапурски долар

TND: Тунизийски динар

TWD: Тайвански долар

ZAR: Южноафрикански ранд

Такси
Такса за транзакция
0.29 EUR
0.32 USD
0.26 GBP
0.32 CHF
Такса в проценти
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%

Пример:

Депозирана сума
500.00
500.00
500.00
500.00
Сума след удръжки
485.21
485.18
485.24
485.18

Имайте предвид, че всяка трансакция през NETELLER ще бъде таксувана с минимум 1 евро (или равностойността му в друга валута).

Забележка: Допълнителна такса от 1% ще бъде добавена към всички преводи до Neteller от клиенти, живущи в следните държави: Албания, Аржентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларус, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Камбоджа, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Хърватска, Кипър, Чешка Република, Египет, Естония, Джорджия, Гърция, Унгария, Исландия, Индия, Индонезия, Израел, Япония, Казахстан, Кения, Република Корея, Кувайт, Латвия, Литва, Macedonia, Малайзия, Мексико, Молдова, Монтенегро, Нигерия, Оман, Пакистан, Перу, Филипини, Румъния, Руска Федерация, Саудитска Арабия, Сърбия, Сейшели, Словения, Южна Африка, Шри Ланка, Тайланд, Тунизия, Turkey, Украйна, Обединени Арабски Емирства, Уругвай, Венецуела (Боливарска Република), Виетнам, Тайван .

Задължителната минимална сума за единична трансакция е 5 евро/щатски долара/британски лири/швейцарски франка.

Трансфер

Може да превеждате безплатно средства между две ваши търговски сметки при JFD, използвайки профила си в Моя JFD .

Теглене

Попълнете нашия онлайн формуляр, за да изтеглите средства от сметката си по всяко време, използвайки профила си в Моя JFD .

Банков превод

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Hellenic Bank
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Без такса
Unicredit Bank AG
(powered by Powercash21)
Без такса

Обработка в рамките на 48 часа
Без такса

Обработка в рамките на 48 часа
Bank of Cyprus
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Hellenic Bank
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Транзакционни такси

JFD*
Без такса
Bank of Cyprus
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Hellenic Bank
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Транзакционни такси

JFD*
No fees for withdrawals
Bank of Cyprus
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Hellenic Bank
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Транзакционни такси

JFD*
No fees for withdrawals
No fees for withdrawals
Bank of Cyprus
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Hellenic Bank
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Тегленията подлежат на такси за превод и обработка
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Oнлайн платежни системи

Може да депозирате средства бързо и сигурно с всяка от посочените онлайн платежни системи, използвайки профила си в Моя JFD .

(Теглене чрез дебитна / кредитна карта)
Такси
Такса за транзакция (JFD Group LTD)
2.00 EUR/GBP/USD/CHF
Такса за транзакция (JFD Overseas LTD)
2.00 EUR/GBP/USD/CHF

Пример:

Депозирана сума
500.00
Сума след удръжки (JFD Group LTD)
498.00
Сума след удръжки (JFD Overseas LTD)
498.00

Такси

Пример:

Изтеглена сума
500.00
Сума след удръжки
495.00

*Таксата няма да надвиши 10 EUR / 11 USD / 8 GBP / 11 CHF.

Такси

Пример:

Изтеглена сума
500.00
Сума след удръжки
490.00

*Таксата няма да надвиши 30 USD.

Ако първоначално сте депозирали средства посредством онлайн платежна система и банков превод и желаете да ги изтеглите обратно, първо ще бъде извършен трансферът до размера на сумата, депозирана чрез онлайн платеж, а останалата част ще бъде преведена по банков път. Средствата ще бъдат изпратени до оригиналния източник на депозита.

Търсите допълнителна информация?