Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Инвестирането вече е лесно

Опростете инвестирането си с пазарно-некорелирани стратегии управлявани от ДЖЕЙ ЕФ ДИ!

Вижте как
Инвестирайте пазарно-некорелирано

Управляваме всички инвестиционни стратегии така, че да постигнем независими от състоянието на пазара резултати.

Възползвайте се от експертни знания

Прилагаме прецизно значителната си финансова експертност, за да максимизираме възможната възвръщаемост на инвестицията.

Освободете си ценно време

Срещу приемлива цена ви облекчаваме от трудностите на самостоятелната търговия, така че да се фокусирате върху това, което правите най-добре.

Разгледайте наличните стратегии

Global Dynamic

Global Dynamic Global Dynamic Вижте документацията
Представяне:
(от началото)
+27.67%
Максимален спад: -17.71%
Търгувани класове активи: FX, Договори за разлика
Минимален депозит: 5,000 EUR

QUANT FX

QUANT FX QUANT FX Вижте документацията
Представяне:
(от началото)
-8.12%
Максимален спад: -25.49%
Търгувани класове активи: FX
Минимален депозит: 50,000 EUR

Данните в таблицата по-горе се актуализират периодично. Допълнителна статистика за представянето на стратегиите може да бъде предоставена по заявка. Миналото представяне не е показателно за бъдещите резултати. Тази информация не представлява финансов съвет.

Инвестирането е вече опростено
Възползвайте се изцяло от това!

Изберете стратегия.

Открийте инвестиционна сметка.

Депозирайте средства.

Възползвайте се от експертността на ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Предимството на сметките под управление

С определена за управление сметка, упълномощавате експертите на ДЖЕЙ ЕФ ДИ да управляват инвестиционния ви капитал търгувайки от ваше име в условията на стриктен надзор и регулация. Не се ангажирате с отварянето на точните поръчки в точното време. Вместо това, може да се съсредоточите върху нещата от живота, които ви се отдават най-добре, наблюдавайки резултатите от търговията.

За разлика от пасивните (напр. борсово-търгувани фондове) и пазарно-зависимите (напр. акционни взаимни фондове) инвестиционни продукти, сметките под управление целят да постигнат представяне, което не зависи от текущата фаза на пазара. Тези т.нар. „всесезенонни портфейли“ ви защитават от конюнктурни и внезапни промени в пазарните условия.

Запознайте се със сметките под управление при ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Имате въпроси?

Как да регистрирам сметка под управление?

Откриването на сметка под управление при ДЖЕЙ ЕФ ДИ е лесно и последователно.

1. Попълнете и изпратете формуляра за откриване на търговска сметка на нашия уебсайт. Уверете се, че сте избрали желаната инвестиционна стратегия, където това е указано. Ако вече имате търговска сметка при ДЖЕЙ ЕФ ДИ, можете да заявите допълнителна сметка под управление чрез профила си в портала „Моя JFD“.
2. Приключете с всички стъпки по активацията и потвърждаването на сметката. Нашият екип „Обслужване на клиенти“ ще ви съдейства.
3. Прегледайте и подпишете всички съответни документи като Ограниченото пълномощно (LPOA), описващи общите условия за упълномощаване на ДЖЕЙ ЕФ ДИ да действа от ваше име при управлението на определената за целта инвестиционна сметка.
4. Ще ви уведомим, когато сметката под управление е успешно открита и налична за търговия.
5. Захранете сметката си под управление поне с минимално-изискуемия депозит, за да започнете инвестирането в избраната стратегия. Повече подробности относно начините на захранване на сметка можете да научите тук.
Мога ли да инвестирам в повече от една стратегия с една сметка под управление?
Ще трябва да отворите допълнителна сметка под управление за всяка стратегия, в която искате да инвестирате.
Какъв е общият разход при използване на сметка под управление?
Когато инвестирате със сметка под управление при ДЖЕЙ ЕФ ДИ, плащате малка годишна такса за управление в размер на 2%, която се начислява месечно (отчитайки депозитите и тегленията по сметката) заедно с фиксирана 20% такса за представяне при достигнат връх на стойността, която се начислява, само ако стратегията е генерирала печалба.
Какво представлява върхът (HWM) на стойността?

Върхът (HWM) на стойността представлява най-високото равнище на текуща стойност, което е достигнато по дадена инвестиционна сметка. Моделът на върха на стойността гарантира, че инвеститорът няма да плаща такси за незадоволително представяне, а само когато наистина печели пари.

С други думи, върхът на стойността гарантира, че ако нетната стойност на активите на инвеститора, които са вложени в конкретна стратегия, падне в края на даден отчетен период (напр. месец) под най-високата стойност достигната от стратегията в края на предишен отчетен период, таксата за представяне няма да се начисли. Тя ще се начисли отново, само когато вложените от инвеститора средства (текущата стойност на сметката му) достигнат ново най-високо равнище в края на новия отчетен период.

Пример:

Какво представлява върхът (HWM) на стойността?

Точка А

Нека предположим, че в началото на месеца началната стойност на сметката е 1000 единици. В края на първия месец (точка А), стойността е нараснала до 1200 или сме реализирали 200 единици печалба. Тази точка е отбелязана като „достигнат връх“, защото сметката е достигнала най-високата си стойност и затова върху тези 200 единици печалба ще се начисли такса за представяне.

Точка Б

Това е краят на втория месец и имаме отново нараснала стойност от точка А до точка Б. Според принципа на стойностния връх, такса за представяне ще се начисли за сумата на нарастване от точка А до точка Б между 1200 и 1400. Както в предишния период, таксата за представяне ще се изчисли на база 200 единици.

Точка В

В края на третия месец стойността на сметката е намаляла, така че такса за представяне няма да се начисли.

Точка Г

Въпреки че най-високата стойност е била достигната в средата на месеца, в края на четиримесечния период стойността на сметката отново се е понижила и все още е под достигнатия няколко месеца по-рано връх в точка Б (1400). Както вече уточнихме, такса за представяне няма да се начисли в този случай.