Зареждане...

Ключови информационни документи

Ключовите информационни документи ви предоставят важна информация относно инвестиционните продукти, предлагани от JFD. Важно е да сте прочели и разбрали напълно съдържанието на тези документи, преди да започнете да търгувате при нас. Ако имате въпроси, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.