Всичко за търговията с JFD

Спецификации на акаунта

В JFD държим всичко да е честно и лесно за разбиране. Така даваме на всички наши клиенти възможност да търгуват с 1500 инструмента в 8 класа активи чрез няколко платформи, достъпни от един тип сметка при еднакво ценообразуване и равноправни условия. За да ви улесним, обобщихме в таблицата по-долу всичката необходима информация относно спецификациите на предлаганата от нас търговска сметка.

Характеристики на търговската сметка
Компания
JFD Group Ltd
JFD Overseas Ltd
Критично маржин равнище
100%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 100% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще получите предупреждение за критично маржин равнище с препоръка за депозиране на нови средства.
Равнище на предизвикано затваряне на поръчка
50%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 50% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще започне автоматично принудително затваряне на отворените ви позиции в низходящ ред спрямо тяхната плаваща загуба (първо ще се затвори позицията с най-голяма плаваща загуба).
Защита срещу отрицателен баланс
Да
Не
Базисна валута на сметката
USD/GBP/EUR/CHF
Минимален депозит
500 USD/GBP/EUR/CHF
Сегрегация на средствата
Да
Ключови факти
Компания
JFD Group Ltd
JFD Overseas Ltd
Изпълнение на поръчките
DMA/STP
DMA/STP
Извършване на сделки за собствена сметка с финансови инструменти
Подобряване на цената (положителен слипидж)
Налично
Кредитно рамо
Според мерките за временна интервенция на продуктите
Според Ливъридж политиката на JFD
up to 1:400
Според Ливъридж политиката на JFD
Прозрачност при изпълнение на поръчките
Да
Анонимност спрямо доставчиците на ликвидност
Да
Възможност за хеджиране
Да
Разрешение за скалпиране или автоматизирана търговия
Да
Платформи
MetaTrader 5+
MetaTrader 4+
Guidants
Предлагани продукти
Общ брой предлагани инструменти
1500+
Форекс
64
ценни метали
2
Индекси (договори за разлика)
15
Акции (договори за разлика)
400+
Стоки и суровини (договори за разлика)
7
Борсово търгувани фондове и книжа (договори за разлика)
21 ETFs & 4 ETNs
Криптовалути (договори за разлика)
5
Реални акции
600+
Разходи за търговия
Комисиона за CFD’s, Forex и Метали
Да
Комисиона за Физически акции
без комисиона
Такси за пренасяне на поръчки / Суап
Да (с изключение на договорите за разлика върху фючърсни контракти)
Такса за използване на платформата
Не