Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация
Професионална търговия
по честния начин

Търговия с по-висок ливъридж за професионални клиенти

Като професионален клиент на JFD Group Ltd, ще се възползвате от по-ниски маржин изисквания (указани в скоби в колона „Основен маржин“ в Продуктови спецификации за всеки клас активи), незасегнати от ограниченията, въведени от ESMA спрямо ритейл инвеститорите. Това означава кредитно рамо от максимум 1:400 за форекс сделки и 1:100 за сделки с договори за разлика (криптовалути, индекси, стоки, суровини и други инструменти). Въпреки че тази гъвкавост в търговията е свързана с по-висок риск в комбинация с липса на защита срещу негативен баланс, тя ви предоставя допълнителни възможности да осъществите добре подготвените си инвестиционни стратегии с надлежно управление на риска.

Отговаряте ли на изискванията за откриване на професионална търговска сметка?

За да получите статут на професионален клиент, трябва да ни предоставите документирани доказателства, че отговаряте на поне два от следните три критерия за категоризиране:

 • търгували сте в особено голям обем на съответните финансови пазари със средна честота от поне 10 сделки за тримесечие през последните 4 тримесечия
 • стойността на инвестиционния ви портфейл (кешови депозити и финансови инструменти) надхвърля 500 хил. евро
 • работите или сте работили във финансовия сектор минимум една година, заемайки длъжност, която изисква познания за описаните тук сделки и услуги

Ако не отговаряте на изискванията за придобиване на професионален статут, все пак бихте могли да търгувате при JFD с над 1000 инструмента чрез няколко платформи като ритейл клиент със защита от негативен баланс.

Как да стана професионален клиент на JFD?

В случай, че отговаряте на съответните критерии, първо трябва да имате открита търговска сметка при JFD. Във формуляра за откриване на търговска сметка има въпросник за категоризиране на клиентите, който да попълните. След като търговската ви сметка е активирана, просто следвайте долупосочените стъпки, за да заявите професионален статут:

1 Влезте в профила си в Моя JFD.
2Ако е приложимо, попълнете и изпратете за оценка въпросника за категоризиране на клиентите (това може да бъде направено само веднъж).
3Изпратете в отговор на писмото, което ще получите от отдел „Обслужване на клиенти“, всички необходими документи, доказващи спазването на критериите за категоризация.

Запомнете: Винаги ще имате правото да заявите различна категоризация. По всяко време може да пожелаете по-висока степен на защита, бидейки категоризирани отново като ритейл клиент.

Професионален или ритейл трейдър: каква е разликата?

Преди да кандидатствате за статут на професионален клиент, важно е да сте напълно наясно с всички свързани с това ограничения. Моля, прегледайте следния списък с промени в търговските условия, които ще влязат в сила за вас, ако сте категоризирани като професионални клиенти, в сравнение със статута на ритейл клиент:

 • Възможно е Вашите поръчки да не бъдат винаги обработвани спрямо правилото за най-добро изпълнение, валидно за ритейл трейдърите.
 • Възможно е Вашите поръчки да не бъдат винаги изпълнявани спрямо процедурите и договореностите, които следва JFD, за да защитава интересите на ритейл клиентите си.
 • Няма да се налага да доказвате експертни познания, преминавайки съответния тест (задължителен за ритейл трейдърите), при избора на предпочитаните от Вас финансови продукти и услуги.
 • Възможно е да не получите подробна информация от JFD за услугите, финансовите инструменти и инвестиционни стратегии, които компанията предлага, както и относно местата за изпълнение на поръчките и договореностите, посредством които тя получава възнаграждения, както и всяка друга информация, подходяща за ритейл трейдърите.
 • Възможно е да не получите от JFD отчет за изпълнението на поръчките или за управлението на инвестираните от Вас средства.
 • Вашите средства нямат покрие от страна на Фонда за компенсиране на инвеститорите, който защитава ритейл трейдърите.
 • Няма да получите защита срещу отрицателен баланс, предлагана от JFD на непрофесионални клиенти.
 • Вашите средства са предмет на договореностите в “Споразумения за финансово обезпечение” на комапнията

В таблицата по-долу са сравнени двете категории инвеститори:

Професионален трейдър
Не
Не е задължително
Не
125%
100%
Неприложим
Не е задължително (при поискване от клиента)
Не е задължително
Не
Не
Да
Ритейл трейдър
Да
Задължително
Да
100%
50%
Задължителен
Задължителен (при поискване от клиента)
Задължителен
Да
Да
Не

Важно: Моля, имайте предвид, че в някои държави са налице законови ограничения, които забраняват на JFD да обслужва ритейл клиенти. Въпреки това е възможно тези ограничения да не важат за професионални клиенти. Ще бъдете уведомени за това, докато попълвате формуляра за откриване на търговска сметка. В такива случаи, ако смятате, че може да бъдете обслужвани от JFD със статут на професионални клиенти, моля, свържете се с нашия отдел „Обслужване на клиенти“ за повече информация.

Започнете да търгувате

професионално