Зареждане...

JUST FAIR & DIRECT ОЗНАЧАВА
РАВНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯ... ЗА ВСИЧКИ!

Отворете си сметка

Първо може да ни тествате като си отворите демо сметка, при което ще получите същите условия и цени като при реална търговска сметка. Какво по-справедливо от това? Направете своя избор измежду вариантите, изброени по-долу и започнете да търгувате.

Guidants може да се ползва с MT4+ и MT5+ сметки.

демо сметка

Моля, попълнете следните полета:

Необходим формат (пример): +4930123456
Съгласие за поддържане на контакт

Индивидуална търговска сметка

Информация за клиента
Финансова информация за клиента
Търговски знания и опит
Правни детайли

Информация за клиента

1. Лична информация

Необходим формат (пример): +4930123456
Необходим формат (пример): 1970-01-27

2. Жилищен адрес

Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия.При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. Въпреки това, съществуват ограничения за предлагане на инвестиционни услуги на граждани на тази страна в резултат на местни разпоредби. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага.
Забележка
Моля, уверете се, че написаният адрес е същият като този в документите ви.

3. Данъчна информация

Необходим формат (пример): DE1234567890
(Данъчен номер)
Гражданин/Жител на САЩ ли сте за целите на данъчното законодателство?

4. Политическа принадлежност

Заемали ли сте политическа длъжност през последните 12 месеца? Били ли сте в контакт с политически обвързани лица през този период?

Натискайки бутона 'Напред', се съгласявате с нашите Общи условия. В нашата Политика за защита на личните данни е описано как събираме, използваме и предоставяме информация за Вас.

Корпоративна търговска сметка

Информация за клиента
Информация относно директорите и собствениците
Оторизиран представител
Информация относно финансовото ви състояние
Информация за търговската сметка
Инвестиционен и търговски опит
Правни детайли

Информация за клиента

Форма на собственост *
Опълномощени ли сте да извършвате урегулирани бизнес дейности? *
Детайли по учредяването на компанията
Необходим формат (пример): 1970-01-27
Данни за контакт / Адрес на централния офис
Съществуват ограничения в предлагането на инвестиционни услуги от страна на фирмата по отношение на жители на САЩ, Русия и други държави, чиито финансови регулаторни органи забраняват предлагането на този тип услуги.Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия.Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия.
Необходим формат (пример): +4930123456
Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия.При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. Въпреки това, съществуват ограничения за предлагане на инвестиционни услуги на граждани на тази страна в резултат на местни разпоредби. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага.
Съществуват ограничения в предлагането на инвестиционни услуги от страна на фирмата по отношение на жители на САЩ, Русия и други държави, чиито финансови регулаторни органи забраняват предлагането на този тип услуги.Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия.Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия.
Необходим формат (пример): +4930123456
Необходим формат (пример): DE1234567890
(Данъчен номер)
Идентификатор на юридически лица (LEI)*
Част от корпоративна групировка ли сте?

Натискайки бутона „Напред“ се съгласявате с нашите Общи условия. В нашата Политика за защита на личните данни е описано как събираме, използваме и предоставяме информация за вас.

* Задължителни полета

Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.