Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

JUST FAIR & DIRECT ОЗНАЧАВА
РАВНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯ... ЗА ВСИЧКИ!

Отворете си сметка

Първо може да ни тествате като си отворите демо сметка, при което ще получите същите условия и цени като при реална търговска сметка. Какво по-справедливо от това? Направете своя избор измежду вариантите, изброени по-долу и започнете да търгувате.

Guidants може да се ползва с MT4+ и MT5+ сметки.

Моля, попълнете следните полета:

Необходим формат (пример): +4930123456
Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. Въпреки това, съществуват ограничения за предлагане на инвестиционни услуги на граждани на тази страна в резултат на местни разпоредби. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага.
Съгласие за поддържане на контакт
Информация за клиента
Финансова информация за клиента
Търговски знания и опит
Правни детайли

Инвестиционна стратегия

Информация за клиента

1. Лична информация

Необходим формат (пример): +4930123456
Необходим формат (пример): 1970-01-27

2. Жилищен адрес

Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. Въпреки това, съществуват ограничения за предлагане на инвестиционни услуги на граждани на тази страна в резултат на местни разпоредби. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага.
Забележка
Моля, уверете се, че написаният адрес е същият като този в документите ви.

3. Данъчна информация

Необходим формат (пример): DE1234567890
(Данъчен номер)
Гражданин/Жител на САЩ ли сте за целите на данъчното законодателство?

4. Политическа принадлежност

Заемали ли сте политическа длъжност през последните 12 месеца? Били ли сте в контакт с политически обвързани лица през този период?

Натискайки бутона 'Напред', се съгласявате с нашите Общи условия. В нашата Политика за защита на личните данни е описано как събираме, използваме и предоставяме информация за Вас.

Информация за корпорацията
Данъчна информация на корпорацията
Информация за упълномощен представител
Информация за членове и служители
Финансова информация на корпорацията
Търговски знания и опит
Правни детайли

Информация за корпорацията

Инвестиционна стратегия

1. Корпоративни детайли
Форма на собственост
Необходим формат (пример): https://www.example.com
Необходим формат (пример): 1970-01-27
Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. Въпреки това, съществуват ограничения за предлагане на инвестиционни услуги на граждани на тази страна в резултат на местни разпоредби. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага.
Is the corporation a financial institution or is authorized to perform any other regulated service/activity? ?
Необходим формат (пример): https://www.example.com
Корпорацията част ли е от група компании?
Does the Corporation hold any other Licenses?
Идентификатор на юридически лица (LEI)

Европейските разпоредби изискват всички субекти, които търгуват с финансова институция на ЕС, да са получили и предоставили LEI, в противен случай финансовата институция няма право да разрешава на този субект да търгува с тях

2. Данни за връзка с корпорацията
Регистриран адрес
Необходим формат (пример): +4930123456
Местното законодателство налага ограничения на предлагането на ДЗР и Forex търговия за жителите на Белгия. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. Моля, имайте предвид, че ще можете да търгувате само реални акции. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Group Ltd Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. При избора на тази държава, вашата търговска сметка ще бъде открита при JFD Overseas Ltd. Моля, запознайте се надлежно със съответно приложимите Общи условия. Въпреки това, съществуват ограничения за предлагане на инвестиционни услуги на граждани на тази страна в резултат на местни разпоредби. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за допълнителна информация относно други инструменти, които компанията предлага.
Необходим формат (пример): +4930123456
Адрес на фирмата

Натискайки бутона „Напред“ се съгласявате с нашите Общи условия. В нашата Политика за защита на личните данни е описано как събираме, използваме и предоставяме информация за вас.

Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.