Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация
РАЗЛИЧНИТЕ
ДОГОВОРИ

Какво представляват договорите за разлика и как се търгува с тях?

Договорите за разлика (CFD) са универсално средство за търговия на финансовите пазари, което се прилага за широк кръг от активи. Договорът за разлика е споразумение за обмен на разликата в стойността на даден актив от момента на отваряне на позицията до нейното затваряне. Договорите за разлика са деривати, позволяващи ви да търгувате с движението на пазарните цени на финансовите активи, възползвайки се от тяхното поскъпване или поевтиняване, без да е необходимо да притежавате собственост върху тези активи. Договорите за разлика са чудесно средство да увеличите вашата търговска гъвкавост, тъй като не са обвързани с наличието на минимално количество капитал.

Договори за разлика, които може да търгувате при нас

При JFD договори за разлика могат да бъдат търгувани с 5 класa активи (акции, индекси, стоки и суровини, борсово търгувани фондове и книжа, криптовалути). Нашият брокерски отдел постоянно актуализира списъка с предлаганите инструменти в отговор на вашите нужди.

Защо да търгуваме с договори за разлика?

Търговия с кредитно рамо

Договорите за разлика се търгуват с кредитно рамо, което означава, че заделяте в залог малка част от стойността на позицията при отварянето й. Така влагате по-малко средства и освобождавате повече ресурс за нови сделки.

Възможност да отриете къса позиция

Гъвкавостта на договорите за разлика ви позволява да отваряте при много по-облекчен режим както къси, така и дълги позиции. Избраният от вас инструмент може да се продаде по всяко време. Не съществуват кредитни разходи, тъй като не придобивате собственост върху основния актив.

Подобрено управление на паричните средства

Може много по-точно да определите размера на отворената позиция, което подобрява управлението на вашите парични средства. При договорите за разлика на някои индекси, предлагани от JFD, дори е налице възможност за търгуване в минилот обеми (отваряне или изменение на поръчка с 0,1 лот), за да оптимизирате още повече управлението на инвестиционния риск.

Хеджирайте вашето портфолио

Можете да използвате договорите за разлика, за да компенсирате евентуални загуби в портфолиото си чрез отваряне на къси позиции на волатилни пазари. Намалете пазарната си експозиция, търгувайки договори за разлика с цел хеджиране на инвестиционния риск. Например, ако цената на вашите акции се понижи, можете да използвате договорите за разлика върху акции, за да отворите къса позиция, с което да покриете загубата в портфолиото, без да се налага реално да продавате акции.

Прозрачно ценообразуване

Прозрачността при договорите за разлика се дължи на факта, че техните цени отразяват 1:1 промяната в котировките на основния актив. Например, договор за разлика върху акция има същата цена като самата акция. Същевременно, при договорите за разлика, в сравнение с други продукти с кредитно рамо (като например опции), елиминационните бариери нямат особено значение.

Без срок на валидност при договорите за разлика в спот цени

Договорите за разлика върху акции, борсово търгувани фондове и книжа, кешови индекси и петрол нямат падеж (дата на матуритет). Следователно, може да задържите отворена позиция колкото пожелаете. Изключение правят договорите за разлика върху фючърси, тъй като те имат падеж.

Без такси за прехвърляне на собственост

Тъй като договорите за разлика не ви предоставят право на собственост върху основния актив, не плащате държавна такса при извършване на съответните транзакции. Така пестите от всяка сделка. Това превръща договорите за разлика в разходно ефективно средство за търговия с активи, които иначе би трябвало да купите или продадете чрез съответната борса. С договорите за разлика се възползвате от движението в цените, без да се притеснявате за плащането на държавни такси. Все пак имайте предвид, че съществуват различия в данъчните закони на отделните страни.

Денонощна търговия

Предлаганите от нас договори за разлика се търгуват в рамките на работното време на съответните фондови борси, но има и такива, които са достъпни и извън него. Часовете за търговия с договори за разлика върху акции, индекси, стоки и суровини, борсово търгувани фондове и книжа са представени в нашите

Продуктови спецификации

Започнете да търгувате още днес

Търгувайте индекси при JFD

Индексът е статистически измерител на промените в цените на представителен пазарен портфейл от акции. Тъй като индексите отразяват данни за представителна извадка от пазарен сегмент, инвеститорите ги използват за проследяване и анализ на движенията на фондовите пазари. При JFD може да търгувате 15 от световните водещи кешови индекси, сред които широкоизвестния Dow Jones Industrial Average (DJIA), покриващи пазарите в Азия, Северна Америка и Европа.

Инструменти
15 индекса, в това число:
US Dow Jones / German 40 / UK 100 / Japan 225 / Euro 50
Комисиони
0,10 щатски долара/евро/британски лири/швейцарски франка, начислени при отваряне/затваряне на позиция в размер на 1 CFD
Понижени комисионни
Достъпни при търговия в голям обем
Пишете ни на адрес commissions@jfdbank.com
Такса за пренасяне на позиция в следващия ден
Кешови индекси: 3% ± 3-месечен Libor
Повече информация
Дълга позиция (%)
-3.51
-2.545
-2.79843
-3.32913
-3.19733
-3.499
-3.504
Къса позиция (%)
-2.99
-3.955
-3.70157
-3.17087
-3.30267
-3.001
-2.996
За повече информация, моля вижте пълните Продуктови спецификации
маржин
Маржин по подразбиране: 5% - 10%
По-нисък маржин: 1% - 10%

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

За допълнителна информация, моля вижте пълните Продуктови спецификации
Минимален размер на поръчката
0,1 CFD, 1 CFD
Максимален размер на поръчката
1000 CFD-та
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
0.1 CFD, 1 CFD
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500

Търгувайте с договори за разлика върху индекси

Търгувайте акции при JFD

Когато става дума за инвестиране, акциите са един от основните класове активи. Номиналната стойност на една акция се определя като от стойността на активите на компанията се извади сумата на нейните задължения и резултатът се раздели на общия брой издадени акции. Акциите са важни, защото представляват реалната стойност на нечий дял, инвестиран в собствеността на дадена компания. При JFD може да търгувате повече от 400 акции под формата на договори за разлика.

Инструменти
Над 400 акции от различни държави, включително:
САЩ / Великобритания / Германия / Франция / Нидерландия / Испания / Португалия
Комисиони
За акции от САЩ: 0,02 щатски долара за акция или минимум 5 щатски долара начислени при отваряне/затваряне на позиция
За акции от Франция: 0,05% от обема на поръчката или минимум 5 евро начислени при отваряне/затваряне на позиция
За акции от Германия: 0,05% от обема на поръчката или минимум 5 евро начислени при отваряне/затваряне на позиция
За акции от Нидерландия: 0,05% от обема на поръчката или минимум 5 евро начислени при отваряне/затваряне на позиция
За акции от Испания: 0,05% от обема на поръчката или минимум 5 евро начислени при отваряне/затваряне на позиция
За акции от Великобритания: 0,05% от обема на поръчката или минимум 5 британски лири начислени при отваряне/затваряне на позиция
За акции от Португалия: 0,05% от обема на поръчката или минимум 5 евро начислени при отваряне/затваряне на позиция
Такса за пренасяне на позиция в следващия ден
3% ± 3-месечния Libor
Вижте подробности
Дълга позиция (%)
-3.51
-2.545
-2.79843
-3.32913
-3.19733
-3.499
-3.504
Къса позиция (%)
-2.99
-3.955
-3.70157
-3.17087
-3.30267
-3.001
-2.996
За повече информация, моля вижте пълните Продуктови спецификации
маржин
Маржин по подразбиране: 20%
По-нисък маржин: 20%

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

Прегледайте нашите Продуктови спецификации за да получите пълна информация
Минимален размер на поръчката
1 CFD
Максимален размер на поръчката
100,000 CFD-та
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
1 CFD
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500
Предимства на договори за разлика върху акции*
Високо кредитно рамо
Позволява заемане на къса и дълга позиция
Търговията не подлежи на гербов налог (в повечето държави)
Без изисквания към дневното търгуване
Без разходи по заеми (тъй като няма собственост)
*Сравнено с реални акции

Търгувайте договори за разлика върху акции

ТЪРГУВАЙТЕ КРИПТОВАЛУТИ С JFD

Биткойн е дигитална валута, основана на P2P разпределителна мрежова архитектура. Лансираната през 2009 криптовалута, която се превърна в уникално и популярно финансово средство, нещо което никога до сега светът не бе виждал. Предлагаме ви да се възползвате от тази налагаща се световна тенденция, търгувайки с договори за разлика върху биткойн, биткойн кешов еквивалент, етериум, лайткойн и рипъл. Може да тествате тези волатилни инструменти, отваряйки позиции в количества по-малки от един лот, с цел по-добро управление на риска.

Инструменти
BTC/USD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD
Комисиони
0%
Такса за пренасяне на позиция в следващия ден
~0.14% на ден
маржин
Маржин по подразбиране: 50%
По-нисък маржин: 20%

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

Прегледайте нашите Продуктови спецификации за да получите пълна информация
Минимален размер на поръчката
0.01 CFD
Максимален размер на поръчката
10 CFDs
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
0.01 CFD
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500
Забележка: Търговията с договори за разлика върху криптовалути не е достъпна за непрофесионални клиенти с местожителство във Великобритания и за клиенти на JFD Overseas Ltd.

Търгувайте с договори за разлика върху криптовалути

Търгувайте стоки и суровини при JFD

Стоковите пазари са имали значимо въздействие върху нациите и народите в цялата човешка история. Има различни категории стоки и суровини. Всички те се подчиняват на еднакви основни икономически принципи: по-слабото предлагане води до по-високи цени.

Инструменти
2 стоки и суровини, включително:
Brent Crude Oil
WTI Crude Oil
Комисиони
0,10 щатски долара/евро/британски лири/швейцарски франка, начислени при отваряне/затваряне на позиция в размер на 1 CFD
Понижени комисионни
Достъпни при търговия в големи обеми
Пишете ни на адрес commissions@jfdbank.com
Коригиране на цената при пренасяне на поръчка в следващия ден
Отворени позиции за търгуване на петрол, които се пренасят в следващия ден са обект на таксуване, което се показва като 'Swap Rate' в отчета с транзакциите във вашия МТ4+/MT5+ терминал. Показаните по-долу такси за пренасяне на позиция в следващия ден се обновяват eжеседмично.
Символ
.BrentCrude
.WTICrude
Дълга позиция (%)
2.16
1.26
Къса позиция (%)
-3.41
-2.28
маржин
Маржин по подразбиране: 50% (Brent Crude Oil), 25% (WTI Crude Oil)
По-нисък маржин: 50% (Brent Crude Oil), 25% (WTI Crude Oil)

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

За допълнителна информация, моля вижте пълните Продуктови спецификации
Минимален размер на поръчката
0.1 CFD
Максимален размер на поръчката
1000 CFDs
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
0.1 CFD
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500

Търгувайте с договори за разлика върху стоки и суровини

Търгувайте борсово търгувани фондове и книжа при JFD

Борсово търгуваните фондове (ETF) са популярен актив, появил се като алтернатива на взаимните фондове, благодарение на често по-ниската си цена и по-лесното за разбиране ценово движение. Борсово търгуваните книжа (ETN) не са познати на много инвеститори, на практика те изпълняват сходни функции с тези на борсово търгуваните фондове. И двата деривата следват цената на основния актив като често се търгуват при по-ниски разходи в сравнение със активно управляваните взаимни фондове, но въпреки това се търгуват на основните борси, точно както акциите. И двата деривата следват цената на основния актив като често се търгуват при по-ниски разходи в сравнение със активно управляваните взаимни фондове, но въпреки това се търгуват на основните борси, точно както акциите. Основната разлика е, че когато инвестирате в борсово търгувани фондове, влагате средства в даден фонд, който държи актива и го следи, докато борсово търгуваните книжа приличат повече на облигации, които може да задържите до падеж, да купите или продадете. При JFD може да търгувате 21 борсово търгувани фонда и 4 борсово търгувани книжа.

Инструменти
21 борсово търгувани фонда и 4 борсово търгувани книжа
Комисиони
0,025 щатски долара за акция или минимум 5 щатски долара
Понижени комисионни
Достъпни при търговия в голям обем
Пишете ни на адрес commissions@jfdbank.com
Такса за пренасяне на позиция в следващия ден
3% ± 3-месечния Libor
Вижте подробности
Дълга позиция (%)
-3.499
Къса позиция (%)
-3.001
За повече информация, моля вижте пълните Продуктови спецификации
маржин
Маржин по подразбиране: 20%
По-нисък маржин: 20%

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

За допълнителна информация, моля вижте пълните Продуктови спецификации
Минимален размер на поръчката
1 CFD
Максимален размер на поръчката
1000 CFD-та
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
1 CFD
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500

Търгувайте с договори за разлика върху борсово търгувани фондове и книжа