ТЪРГУВАЙТЕ ФОРЕКС И ЦЕННИ МЕТАЛИ
СЪС СВРЪХ КОНКУРЕНТНИ СПРЕДОВЕ

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ЦЕННИ МЕТАЛИ И ВАЛУТНИ ПАЗАРИ

Когато търгувате Форекс посредством JFD, вие се възползвате от свръх конкурентни спредове (започващи от нула пипа), ниски общи разходи, пълна анонимност, абсолютна прозрачност при изпълнение на поръчките и 100% DMA/STP високоскоростен достъп до многообразие от главни, второстепенни и екзотични валутни двойки в условията на дълбока ликвидност, осигурена от над 20 водещи доставчика (банки, небанкови институции и многостранни системи за търговия). Поръчките ви се изпълняват без отказ или рекотиране.

Предимствата да търгувате форекс при JFD

Повече от 60 валутни двойки

64 валунти двойки и 2 ценни метала

Спредове от 0 пипа

0,1 пипа средноседмичен спред на евро/долар (за Лондонската търговска сесия)

Директен достъп до пазара

100% DMA/STP посреднически модел

Дълбока ликвидност

Повече от 20 доставчика на форекс ликвидност

ТЪРГОВСКИ ПЛАТФОРМИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Издигнете вашата търговска стратегия на ново равнище, използвайки нашите уникални MетаTрейдър платформи MT5+ и MT4+ или Guidants.

На кратко за форекс и ценните метали

Инструменти
66 главни, второстепенни и екзотични валутни двойки и ценни метали
Спредове
Плаващ междубанков, започващ от 0 пипа
До 5 знака след десетичната запетая
Без включена комисионна
Комисионни
Форекс - 3 щатски долара / 2.75 евро / 2.5 британски лири / 3 швейцарски франка, начислени за отваряне/затваряне на поръчка с размер от 1 лот
*Може да се различават за златото и среброто. Моля, прегледайте пълните Продуктови спецификации за повече информация
Понижени комисионни
Да
Достъпни само за клиенти с голям обем на търговия.
Пишете ни на адрес commissions@jfdbank.com
маржин
Маржин по подразбиране: 3% - 5%
По-нисък маржин: 0.25% - 2.5%

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

Информация за маржин нивата може да получите в продуктовите спецификации. За достъп до по-ниски нива от тези по подразбиране, моля, пишете ни на адрес Продуктови спецификации for our default and lower margin levels. For lower margins (higher leverage), please contact leverage@jfdbank.com
Подобряване на цената
Да
Възможен е положителен или отрицателен слипидж
Минимален размер на поръчката
0,01 лота
Максимален размер на поръчката
Форекс: 1000 лота
ценни метали: 50 лота
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
0,01 лота
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500