Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация
Подобрете търговията си
with JFD’s MetaTrader Add-Ons

Ексклузивни инструменти за МТ4+ и МТ5+

Нашите усъвършенствани МетаТрейдър версии разполагат с пакет от ексклузивни институционални приложения, създадени за лесна, интелигентна и високоефективна търговия. МТ4+ и МТ5+ са последно поколение платформи, позволяващи ви да диверсифицирате инвестиционния си портфейл и да оптимизирате търговията си. Десктоп версиите включват разнообразие от индикатори и експертни системи за автоматизирана търговия заедно с пълния JFD инструментариум.

Пакет с МетаТрейдър приложения

При JFD получавате пакети от ексклузивни приложения и инструменти, разработени да подобрят търговията ви. Те са налични както за демо, така и за реални търговски сметки. По-долу ще намерите описание на всички приложения и ще може да изтеглите ръководствата за работа с тях.

Нямате сметка при JFD?

Изтеглете подробните ръководства за работа с приложенията

MT4+ MT5+
Trade Terminal

Търговски терминал

Следете и отваряйте поръчки с множество инструменти на едно място. Когато става дума за управление на отворени позиции, това приложение е наистина полезно, позволявайки ви да извършвате различни действия в рамките на един прозорец от терминала. Ето така се съчетава удобството с ефективността.

Mini Terminal

Мини Терминал - Дълбочина на пазара

В компактен прозорец, Мини терминалът ви позволява да търгувате мигновено. Отварянето на поръчки, промяната на параметрите им (например задаване ниво на допустима загуба или приемлива печалба), създаването на шаблони, както и цялостното управление на сделките никога не е било толкова лесно.

Chart Trader

Мини Терминал - Търговия директно от графиката

Поставяйте или променяйте отложена поръчка, нива на допустима загуба или приемлива печалба за части от секундата, направо върху графиките в платформата. Приложението за търговия върху графиката е особено полезно при бързо променяща се ситуация на пазара, когато своевременната реакция е решаваща за успеха на сделката.

Smart Lines

Мини Терминал - Умни линии

В компактен прозорец, Мини терминалът ви позволява да търгувате мигновено. Отварянето на поръчки, промяната на параметрите им (например задаване ниво на допустима загуба или приемлива печалба), създаването на шаблони, както и цялостното управление на сделките никога не е било толкова лесно.

Excel RTD

Excel RTD

Създайте свой собствен пулт за мониторинг на търговските стратегии използвайки приложението Excel RTD Add-on. То ви позволява да получавате в реално време данни в 3 различни предварително настроени листа в Excel, показвайки важна информация, включително текуща стойност и баланс по сметката, входящи тикове, цени на инструментите, консолидиран списък с отворени позиции и много повече. Можете допълнително да персонализирате листовете използвайки Excel функцията RTD(), както и да изпращате опростени търговски команди чрез VBA код. Повече функции и команди ще намерите в нашето ръководство за работа с приложението. Може да свалите съответните Excel листове по-долу.

Stealth Orders

Невидими поръчки

Освен да поставите отложена поръчка, вече може да зададете ниво на вход и изход за отворените позиции, които също ще останат скрити от останалите участници на пазара. Веднага щом указаното ценово равнище е достигнато, приложението ще активира поръчките ви за покупка или продажба. То може също да затваря едновременно множество позиции (дори всички отворени позиции по вашата сметка), ако общата им печалба достигне определен от вас приемлив праг. Невидимите поръчки са полезно допълнение към всяка комлексна търговска стратегия.

Tick chart trader

Търговия чрез тикова графика

Търгувайте бързо направо върху тиковата графика, използвайки вашата клавиатура или мишка. Това приложение показва в различни визуални стилове тиковата графика от времето на стартирането му, позволявайки светкавичен пазарен вход или изход на принципа 'първа входяща - първа изходяща поръчка' (FIFO). Може да избирате между 5 графични стила: тикова графика, тикова скорост, времева графика, тикови свещи и 'обратна' графика. Всеки стил има своеобразни полезни свойства, които ви предоставят цялостен поглед върху цените на търгуваните инструменти.

Sentiment Trader

Пазарни нагласи

Възползвайте се от колективната нагласата сред трейдърите при изграждането на вашата стратегия. Това приложение ви дава безценна информация за пазарните настроения (текущи и за минал период), показвайки в процентно изражение дела на отворени дълги (купува) и къси (продава) позиции за конкретен инструмент. Ще усетите популярността, която той има сред общността от клиенти на JFD.

Correlation Trader

Корелационна търговия

Определете инструментите със силна/слаба право-/обратнопропорционална зависимост помежду си, за да извършите фина настройка на вашата търговска стратегия спрямо появяващите се различия в анализираните променливи. Това задължително за всеки трейдър приложение показва корелация между дадени символи за определен времеви диапазон.

Alarm Manager

Управление на алармите

Получавайте известия за случващото се по вашата сметка или на пазара. Автоматично реагирайте при поява на конкретно събитие и изпращайте новини до вашите последователи чрез Twitter, електронна поща или СМС. Приложението ви помага да се фокусирате изцяло върху творческата и аналитичната страна на търгуването.

Session Map

Карта на търговските сесии

Следете пазарните новини и получавайте информация относно вашата плаващата печалба/загуба, а също така за движението на цените по време на активните търговски сесии. Приложението Session Map показва местното ви време спрямо търговските сесии.

Correlation Matrix

Корелационна матрица

Положете стабилна статистическа основа на вашите търговски стратегии. Това мощно приложение показва в матричен изглед корелацията между символите за опрделелен от вас времеви диапазон и брой барове в графиката. Отчитането на корелацията оказва значително положително въздействие върху управлението на инвестиционния риск.

Connect + News Trading

Търговски новини

Взимайте информирани и обосновани инвестиционни решения, бидейки осведомени за актуалните фундаментални новини и технически анализи на пазарите, достъпни в приложението посредством информационни потоци, излъчвани от JANDAYA и многократно награждавания уеб портал на JFD за пазарни новини и анализи.

Market Manager

Пазарен мениджър

Получете пълен изглед на всички отворени позиции с възможност за модификация, отваряне на нови и затваряне на текущи поръчки. Приложението Пазарен мениджър извежда на преден план важна информация относно вашата сметка (баланс, налични средства, използван маржин) и ви позволява да придобиете цялостен поглед върху определени търговски дейности.

Indicator Suite

Пакет индикатори*

Добавете още едно преимущество към вашите умения за проучване, технически и фундаментален анализ на финансовите пазари, благодарение на този пълноценен пакет от персонализирани индикатори (включващ Pivot Points, Renko барове, Candle Countdown, Gravity и много други) разработени да посрещнат вашите нарастващи нужди от експертни инструменти за търговия. Превърнете графиките в мощни и разнообразни професионални екрани, разкриващи действителни възможности за търговия.

*Може да се открият под групата индикатори в прозореца Навигатор на вашия терминал

Търгуване чрез няколко екрана

Някога опитвали ли сте да си представите какво е да си професионален трейдър? Многоекранната работна станция ще повиши нивото на вашата търговия, в съответствие с опитните инвеститори. Ще можете да окомплектовате свой многоекранен МетаТрейдър терминал с подвижни графики и информационни потоци.

Ръководство за работа с Търговския терминал или Мини терминала ръководството за работа с Търговския терминал или Мини терминала за детайлни инструкции как да активирате функцията за мултиектранна търговия.

Multi-Screen Trading