Търгувайте с истински акции при JFD

Диверсифицирайте портфолиото си

При JFD може да купувате и продавате истински акции, предлагани на най-големите фондови борси в света, наред с останалите инструменти в МТ5+ платформата, достъпни чрез една единствена сметка. Като част от класическия инвестиционен модел, търговията с налични акции ви позволява не само да диверсифицирате портфолиото си, но и да се възползвате от всички преимущества на собствеността върху осезаем актив с присъщата му стойност.

Инструменти
600+ акции от:
САЩ, Германия, Холандия, Франция, Испания
Комисионни
Щатски акции: без комисиона
Немски акции: без комисиона
Холандски акции: без комисиона
Френски акции: без комисиона
Испански акции: без комисиона
Работно време
Щатски акции: 9:30 – 16:00 Щатска източна часова зона (ET)
Немски акции: 09:05 - 13:00; 13:03 - 17:30 CET
Холандски акции: 09:00 - 17:30 CET
Френски акции: 09:00 - 17:30 CET
Испански акции: 09:00 - 17:30 CET
Платформа
MT5+
Хеджиране
Хеджирана позиция : Да
Маржин на хеджирана позиция : Не
Предимства*
Силно регулирано
По-малък риск (не е продукт с кредитно рамо)
Дългосрочна инвестиция
Без финансови разходи
*Сравнено с ДЗР върху акции

Търгувайте при брокер, предлагащ истинско многообразие от активи