Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Търговия с борсови фондове
без такси от ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Инвестирайте в борсовотъргувани фондове без да плащате комисиони*

ДЖЕЙ ЕФ ДИ предлага базирани на индекси борсовотъргувани фондове на iShares, които могат да бъдат значима част от всеки международно диверсифициран инвестиционен портфейл. Тези инструменти са известни със своята търговска опростеност, данъчна ефективност и широкия си обхват от ценни книжа (разпростиращ се върху няколко континента), които са включени в списъците им. Освен това, от някои от фондовете можете да получавате дивиденти.

Нисък разход

Спестете брокерските такси

Без такси за финансиране

Спестете разходите при прехвърляне на отворена позиция в следващия ден.

Дългосрочна стабилност

Постигнете балансирано представяне чрез диверсификация

Изплащане на дивиденти

Получете допълнителна доходност от вашата инвестиция

По-нисък риск

Върху позициите ви не се прилага кредитно рамо

Търсите ли ново средство за инвестиране?

Търгувайте борсови фондове чрез МТ5 търговска сметка при ДЖЕЙ ЕФ ДИ без да плащате комисиони!**

*Този продукт не е достъпен за клиенти на JFD Overseas Ltd, както и за клиенти с местожителство в Китай и ОАЕ.

**Агресивната търговия подлежи на допълнителни такси. Научете повече

Бърз преглед на предлаганите от ДЖЕЙ ЕФ ДИ без комисион борсовотъргувани фондове

Инструмент
Еталонен индекс
Фондова борса
Политика за дивидентите
JFD комисиони
 
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) DAX Index XETRA Капитализация 0 Започнете оттук
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF MSCI Emerging
Markets Investable
Market Index
LSE Капитализация 0 Започнете оттук
iShares Core S&P 500 ETF* S&P 500 Index NYSE Arca Дистрибуция 0 Започнете оттук
iShares MSCI China A UCITS ETF MSCI China A Inclusion Index LSE Капитализация 0 Започнете оттук
iShares MSCI India UCITS ETF MSCI India Net TR (USD) LSE Капитализация 0 Започнете оттук
iShares MSCI World ETF* MSCI World Index NYSE Arca Дистрибуция 0 Започнете оттук
iShares Core S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Index LSE Капитализация 0 Започнете оттук
iShares Core MSCI World UCITS ETF MSCI World Index LSE Капитализация 0 Започнете оттук
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF MSCI Emerging Markets Total Return Index LSEETF Капитализация 0 Започнете оттук
Invesco Markets plc - Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Morningstar® MLP Composite IndexSM LSEETF Дистрибуция 0 Започнете оттук
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index EBS Дистрибуция 0 Започнете оттук
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return Index LSEETF Дистрибуция 0 Започнете оттук
iShares MSCI World UCITS ETF Index composed of companies from 23 developed countries, covering 85% of the listed equities in each country EBS Дистрибуция 0 Започнете оттук
iShares Global Clean Energy UCITS ETF Index composed of 30 of the largest global companies involved in the clean energy sector EBS Дистрибуция 0 Започнете оттук
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF S&P500 index LSEETF Капитализация 0 Започнете оттук
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF NASDAQ Biotechnology Index LSEETF Капитализация 0 Започнете оттук
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Russell 2000 Index LSEETF Капитализация 0 Започнете оттук
Моля, обърнете внимание, че индивидуален проспект за всеки ETF може да бъде намерен в раздела с Ключови информационни документи.
*Този инструмент е достъпен само за клиенти, които са категоризирани като "професионални".

Офертата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Инструменти
Шест борсовотъргувани фонда, инвестиращи в ценни книжа от САЩ, Германия, Китай и Индия
Комисиони
без комисиона

Агресивната търговия с борсови фондове се таксува на дневна или седмична база както следва:

  • За фондове в ЕС или Великобритания: 1,5 базисни пункта (0,015% от стойността на поръчката) при минимална такса от 1,50 евро.
  • За щатски фондове: 0,0025 щатски долара за акция при минимална такса от 1 щатски долар.

Агресивната търговия включва (без да е изчерпателно) такива практики като скалпиране, латентен арбитраж, професионално управление на пари и високочестотна или алгоритмична търговия. ДЖЕЙ ЕФ ДИ единствено по свое усмотрение извършва периодични оценки на търговската активност, с което определя клиентите, които са субект на таксуване за агресивна търговия, отчитайки множество фактори, сред които са общият брой на сделките отворени и затворени в рамките на деня и търгуваните символи. Например, отварянето и затварянето на повече от 10 позиции в рамките на един ден, при което е налице повече от една дълга позиция с един и същи инструмент, би могло да се счете за агресивна търговска практика.

Работно време
Фондове в ЕС или Великобритания: 08:00-16:49 от понеделник до петък
Фондове в САЩ: 14:31-20:59 от понеделник до петък
Платформа
MT5+
Хеджиране
Хеджирана позиция : Не
Маржин на хеджирана позиция : Не
Предимства***
Силно регулирано
По-малък риск (не е продукт с кредитно рамо)
Дългосрочна инвестиция
Без финансови разходи
***В сравнение с договорите за разлика върху борсовотъргувани фондове
Вижте пълните търговски спецификации

Търговски спецификации