Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

ТЪРГУВАНЕ С
АКЦИИ БЕЗ КОМИСИОНИ

Най-ефективното решение за търгуване на реални акции с ниски разходи

Започнете сега

ТЪРГУВАНЕТО НА АКЦИИ
ТОКУ ЩО СТАНА ПО-ДОБРО... И БЕЗПЛАТНО!

Без комисиони

Не се безпокойте за плащане на комисиони.*

Безплатни котировки в реално време

Можете ефикасно да следите постоянно променящите се пазарни условия.

600+ РЕАЛНИ АКЦИИ

Започнете да търгувате с най-популярните щатски и европейски акции с нас.

СПЕСТЕТЕ 100% ОТ РАЗХОДИТЕ ПО ТЪРГУВАНЕ

Възползвайте се от предимството на новите ни условия за търгуване на акции. Добавете комисионата на брокера към печалбата си.

JFD комисиони
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Комисионите на други брокери
0.50+ €
2.00+ €
4.00+ €
5.00+ €
4.00+ €
Спестявате
100%
100%
100%
100%
100%

* Агресивната търговия с борсови акции се таксува на дневна или седмична база както следва:

  • За акции от ЕС: 1,5 базисни пункта (0,015% от стойността на поръчката) при минимална такса от 1,50 евро.
  • За щатски акции: 0,0025 щатски долара за акция при минимална такса от 1 щатски долар.

Агресивната търговия включва (без да е изчерпателно) такива практики като скалпиране, латентен арбитраж, професионално управление на пари и високочестотна или алгоритмична търговия. ДЖЕЙ ЕФ ДИ единствено по свое усмотрение извършва периодични оценки на търговската активност, с което определя клиентите, които са субект на таксуване за агресивна търговия, отчитайки множество фактори, сред които са общият брой на сделките отворени и затворени в рамките на деня и търгуваните символи. Например, отварянето и затварянето на повече от 10 позиции в рамките на един ден, при което е налице повече от една дълга позиция с една и съща акция, би могло да се счете за агресивна търговска практика.

Борсовотъргуваните акции не са достъпни за клиенти на JFD Overseas Ltd, както и за клиенти с местожителство в Китай и ОАЕ.

Вижте всички достъпни акции...