Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Търговия с акции
без такси при ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Инвестирайте в борсовотъргувани акции без комисиони*

Запознайте се с уникалното предложение на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, с което спестявате разходи при борсовата търговия с акции.

Цени в реално време

В търговския си терминал виждате цени на акции, които се обновяват в реално време. ДЖЕЙ ЕФ ДИ ви дава тази безценна функционалност безплатно.

Над 600 борсови акции

При ДЖЕЙ ЕФ ДИ може да купувате акции на известни щатски и европейски компании с голяма и средна капитализация, които са листнати на главните фондови борси.

Достъп през една сметка

МТ5+ търговската сметка при ДЖЕЙ ЕФ ДИ ви позволява лесно да търгувате всички предлагани инструменти, включително и пълния пакет от договори за разлика, с цел оптимална диверсификация.

*Борсовотъргуваните акции и ETFs не са достъпни за клиенти на JFD Overseas Ltd, както и за клиенти с местожителство в Китай и ОАЕ.

Агресивната търговия подлежи на допълнителни такси. Научете повече

Офертата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Инструменти
600+ акции от:
САЩ, Германия, Холандия, Франция, Испания, Португалия
Комисиони
Щатски акции: без комисиона
Немски акции: без комисиона
Холандски акции: без комисиона
Френски акции: без комисиона
Испански акции: без комисиона
Португалски акции: без комисиона

Агресивната търговия с борсови акции се таксува на дневна или седмична база както следва:

  • За акции от ЕС: 1,5 базисни пункта (0,015% от стойността на поръчката) при минимална такса от 1,50 евро.
  • За щатски акции: 0,0025 щатски долара за акция при минимална такса от 1 щатски долар.

Агресивната търговия включва (без да е изчерпателно) такива практики като скалпиране, латентен арбитраж, професионално управление на пари и високочестотна или алгоритмична търговия. ДЖЕЙ ЕФ ДИ единствено по свое усмотрение извършва периодични оценки на търговската активност, с което определя клиентите, които са субект на таксуване за агресивна търговия, отчитайки множество фактори, сред които са общият брой на сделките отворени и затворени в рамките на деня и търгуваните символи. Например, отварянето и затварянето на повече от 10 позиции в рамките на един ден, при което е налице повече от една дълга позиция с една и съща акция, би могло да се счете за агресивна търговска практика.

Работно време
Щатски акции: 9:30 – 16:00 Щатска източна часова зона (ET)
Немски акции: 09:05 - 13:00; 13:03 - 17:30 CET
Холандски акции: 09:00 - 17:30 CET
Френски акции: 09:00 - 17:30 CET
Испански акции: 09:00 - 17:30 CET
Португалски акции: 09:00 - 17:30 CET
Платформа
MT5+
Хеджиране
Хеджирана позиция : Не
Маржин на хеджирана позиция : Не
Предимства**
Силно регулирано
По-малък риск (не е продукт с кредитно рамо)
Дългосрочна инвестиция
Без финансови разходи
**Сравнено с ДЗР върху акции
Вижте пълните търговски спецификации

Търговски спецификации